Πολιτική απορρήτου και Όροι χρήσης 

Η Laboratoires Expanscience, ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 3.081.420 ευρώ και έδρα στη διεύθυνση Place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex (Γαλλία), εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο εταιρειών της Nanterre με τον αριθμό 331 930 081 και ενδοκοινοτικό ΦΠΑ FR 89 331 930 081 (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία», «Expanscience», «εμείς» ή «μας»), είναι ο εκδότης του Ιστότοπου http://www.mustela.com.gr και των τοπικών προσαρμογών του ή προσαρμογών για κινητές συσκευές (εφεξής ο «Ιστότοπος»).     

Ο κ. Jean-Paul Berthomé, ως CEO στη Γαλλία, είναι ο Publication Director του παρόντος Ιστοτόπου.

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από την Amazon Web Services Inc.- 410 Terry Avenue North  Seattle, WA 98109-5210, USA- http://aws.amazon.com   

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον ίδιο τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: 1 Place des Saisons – 92048 Paris La Défense Cedex (France) – Tel: (+33) 01.43.34.60.00 – Fax: 01.43.34.61.00 – consomustela@expanscience.com

 

 

Όροι και προϋποθέσεις

I. Πεδίο εφαρμογής

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου του, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η πρόσβαση και η περιήγηση σε αυτόν τον Ιστότοπο συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

II. Εδαφικότητα

Ο παρών ιστότοπος και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, δεν προορίζονται ή εγκρίνονται για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πολίτες ή κατοίκους των ΗΠΑ. Εάν είστε πολίτης ή κάτοικος των ΗΠΑ, συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας www.mustelausa.com. 

 

III. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει στον Ιστότοπο, η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω της φόρμας «Επικοινωνία με τη Mustela» και κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της Mustela

Όταν παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμφωνείτε να κοινοποιείτε πληροφορίες που είναι ακριβείς και δεν είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα ή/και τα δικαιώματα τρίτων. Οι πληροφορίες που ζητά η Εταιρεία μας είναι όλες υποχρεωτικές εκτός αν το σχετικό έντυπο περιορίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε πεδία των οποίων προηγείται ένα αστέρι. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις ή αρνηθείτε την παροχή ορισμένων υποχρεωτικών πληροφοριών από μέρους σας, η Εταιρεία μας δεν θα είναι σε θέση να σας στείλει το ενημερωτικό ή στο «Επικοινωνία με τη Mustela». Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Κατάργηση συνδρομής» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Θέλω να καταργήσω τη συνδρομή μου από το ενημερωτικό δελτίο» στη σελίδα «Επικοινωνία με τη Mustela».

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (συνδρομή στο δελτίο τύπου, αίτημα επικοινωνίας), η Εταιρεία μας ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (ΕΕ) 2016/679. Η Εταιρεία μας είναι ο μόνος αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με τις εταιρείες, θυγατρικές ή υποθυγατρικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Γαλλία ή στο εξωτερικό (αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του Expanscience Group, καθώς και, κατά περίπτωση τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες που συμμετέχουν στις υπηρεσίες που προτείνονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της διανομής του δελτίου τύπου και της έρευνας που διεξάγεται με τα μέλη του Κύκλου). Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστότοπου πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την απόκριση στα αιτήματά σας για επικοινωνία και το δελτίο τύπου, για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα Mustela® και για την αξιοποίηση από μέρους σας των πλεονεκτημάτων του Club Mustela. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία συλλογής ή από την τελευταία επαφή της Εταιρείας μας με εσάς όσον αφορά την επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και ειδικότερα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε τον Χάρτη Εμπιστευτικότητας. 

 

IV. Φύση και πεδίο εφαρμογή πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο 

Αυτός Ιστότοπος μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε γνώμες που εκφράζονται από εμπειρογνώμονες συγκεκριμένου τομέα σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ή δημοσιεύονται σε αποσπάσματα από άρθρα εφημερίδων. Τέτοιες γνώμες είναι εκείνες του εμπειρογνώμονα ή του συντάκτη του άρθρου της εφημερίδας και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρείας.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με υγεία, φυσική κατάσταση, ιατρικό τομέα ή θεραπεία που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή και δημοσιεύονται στον ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε μια ιατρική διάγνωση σχετικά με μια ασθένεια ή σωματικό πρόβλημα ή να συνταγογραφήσετε ή να χρησιμοποιήσετεφάρμακα. Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες υγείας και είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να παρέχουν συμβουλές προσαρμοσμένες στην δική σας προσωπική κατάσταση.

Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορεί να προκύψει καμία ευθύνη για την Εταιρεία μας από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και συμφωνείτε ότι αυτές οι πληροφορίες και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστική ευθύνη, έλεγχο και καθοδήγηση.

Τέλος, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας που δεν προσφέρονται ή διατίθενται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν με διαφορετικό εμπορικό σήμα και υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και όρους χρήσης στις διάφορες χώρες. Τέτοιες αναφορές δεν συνεπάγονται την πρόθεση της Εταιρείας να πουλήσει τέτοια προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα σας.

 

V. Προβλέψεις και δηλώσεις προθέσεως

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται πραγματικά από την Εταιρεία μας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις δηλώσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως οι μακροοικονομικοί και ανταγωνιστικοί, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία μας. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων σχετικά με την τροποποίηση αυτών των δηλώσεων, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει τακτική ενημέρωση όλων των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα.

 

VI. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η εταιρεία μας κατέχει το όνομα τομέα http://www.mustela.com και τις τοπικές επεκτάσεις του. Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα έργο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο Ιστότοπος ως σύνολο και κάθε στοιχείο του (όπως κείμενο, κατάλογος, λογισμικό, κινούμενα σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, διαγράμματα, λογότυπα, ήχοι, μουσική, μπόνους και είδη με δυνατότητα λήψης από το «Mustela Cercle») αποτελούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, η οποία δικαιούται να χρησιμοποιεί μόνο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τους νόμους και κανονισμούς όλων των χωρών και τις διεθνείς συμβάσεις, η χρήση του παρόντος, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης της λήψης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, αναπαράστασης ή διάδοσης, για σκοπούς άλλου εκτός των προσωπικών, ιδιωτικών μη εμπορικών σκοπών απαγορεύεται αυστηρά. Η παραβίαση αυτών των διατάξεων υπόκειται σε κυρώσεις που ορίζονται στον γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και στον γαλλικό ποινικό κώδικα (π.χ. διατάξεις σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων), καθώς και τον γαλλικό αστικό κώδικα (π.χ. διατάξεις περί αστικής ευθύνης).

Τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα τομέα και τα σχέδια που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, χρήση ή τροποποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, ονομάτων τομέα και σχεδίων, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται.

Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

 

VII. Πηγές φωτογραφιών

Getty – Hisayoshi Osawa, LWA, Image Source Black, Tetra Images, George Doyle, Digital Vision, Andrew Olney, Frederic Cirou, Stella, Caroline Warren, LWA/Dann Tardif, Marcy Maloy, Frederic Cirou, Flying Colours, Experienced Skins, Andrew Olney, Glowimages, Nick White, Jose Luis Pelaez, Inc, IMAGEMORE Co., Ltd., Peter Augustin, OJO Images, Marc Debnam, Chris Ryan, PhotoAlto/Ale Ventura, Frederic Cirou, Elyse Lewin, Plush Studios, ICHIRO, George Doyle, Marcy Maloy, flashfilm, Stockbyte, Ned Frisk, Rich Legg, Glowimages, Jamie Grill, Image Source, Jessica Peterson, Gen Nishino, KidStock, Loop Delay, Rollover, carlp778, Tom Merton, Alex Bramwell, SHAKTI/a.collectionRF, Peter Augustin, Cindy Singleton, Westend61, moodboard, Blend Images, Photodisc, George Doyl, DAJ, Antenna, Lisa Stirling, Tom Merton, Jamie Grill Photography, KidStock, James Woodson, Matelly, Ozgur Donmaz, Radius Images, Alistair Berg, Hybrid Images, Sporrer/Rupp, Richard Drury, Absodels, Echo, Dmitry Mordvintsev, Mladen Mitrinović, Vladimir Godnik, Linda Epstein

Fotolia  – Memo, Anatoliy Samara, Sergejs Rahunoks, 3dvin, mathom, WavebreakmediaMicro, lunamarina, Monkey Business, Blend Images, mbt_studio, hartphotography, Boris Ryaposov, UFO RF/a.collectionRF, JGI/Jamie Grill, auremar, Foodcollection RF, DenisNata,

Corbis  – John Lund/Drew Kelly/Blend Images, Brooke Fasani, Eric Cahan, Larry Williams, Tom Grill, Christina Kennedy, Vladimir Godnik, ImageShop, Tetra Images, Jamie Grill, image100, Ned Frisk Photography, ImageShop, Ocean, Drew Myers, Heide Benser, Jackstar/cultura, JGI/Tom Grill/Blend Images, Wavebreak Media LTD/Wavebreak Media Ltd., AleVentura/PhotoAlto

Istockphoto – Kati Neudert, Boguslaw Mazur, Paul Maguire, Leigh Schindler, Pascal Genest, Pedro Nogueira, Jacob Wackerhausen, Stígur Karlsson, mathompl, Alex Gumerov, Stanislav Komogorov, imagestock, irabell, hidesy, patrickheagney, firemanYU, PonyWang, hannamonika, Mark Bowden

Shutterstock – FamVeld

Superstock – Maria Teijero

Graphic Obsession – Société ICONOTEC

Fotosearch – Brand X Pictures

Jean-Pierre Lagiewski

Patrick Sordoillet

 

VIII. Εγγυήσεις και ευθύνη

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, η Εταιρεία μας δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες. Η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ιατρική συμβουλή. Ως αποτέλεσμα, η αναζήτηση συμβουλών στον παρόντα Ιστότοπο δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την αναζήτηση συμβουλών ή βοήθειας από επαγγελματία υγείας (γιατρό, παιδίατρο, φαρμακοποιό κλπ.). 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση και τις συνέπειες που προκύπτουν από τη συμβουλευτική ή τη χρήση του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας δεν θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής ή μη προσβασιμότητας του Ιστότοπου, παρουσίας σφαλμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τυχόν ζημιών που προκύπτουν από δόλιες πράξεις οποιουδήποτε τρίτου (όπως εισβολή) με τη χρήση του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου και εφιστά την προσοχή σας στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω αυτού του δικτύου.

 

IX. Υπερσύνδεσμοι

Οι σελίδες αυτού του Ιστότοπου ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοί μας με τους ιστότοπους τρίτων έχουν σκοπό απλά τη διευκόλυνση της περιήγησης. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει το παρόν ή το μελλοντικό περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων μερών στους οποίους οδηγούν οι υπερσύνδεσμοι αυτού του Ιστότοπου. Η Εταιρεία μας αναφέρεται απλώς σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, αλλά δεν συσχετίζεται με κανέναν τρόπο με το περιεχόμενό τους.

Συνεπώς, η Εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη (ιδιαίτερα ως εκδότη) για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή/και για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση σε μια σελίδα από υπερσύνδεσμο. Η ευθύνη που απορρέει από οποιοδήποτε παράνομο, ακατάλληλο ή ατελές περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, και ιδίως για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτού του περιεχομένου, βαρύνει αποκλειστικά τον εκδότη του εν λόγω ιστότοπου.

Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου με τον Ιστοτόπο, εκτός από την αρχική του σελίδα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πρότερη γραπτή και ρητή εξουσιοδότηση της Εταιρείας μας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, οι σελίδες αυτού του Ιστότοπου δεν θα υπάρχουν ενσωματωμένες στις σελίδες άλλου ιστότοπου. Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα αναδυόμενο μήνυμα θα ενημερώνει τον επισκέπτη ότι εξέρχεται από τον ιστότοπο του τρίτου μέρους.

 

X. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι αλλαγές δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και θεωρούνται αποδεκτές χωρίς επιφύλαξη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο αφού δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτήν την ενότητα.

 

XI. Διενέξεις

Αυτοί οι Όροι χρήσης συμμορφώνονται με τη γαλλική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης ​​Ιουνίου 2004 σχετικά με την «εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία» («pour la confiance dans l'économie numérique») και τον νόμο αριθ. 78 -17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τον «υπολογισμό, τα δεδομένα και τα δικαιώματα του πολίτη» («relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés»).

Τα γαλλικά δικαστήρια είναι τα κατά τόπον αρμόδια για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

 

 

Πολιτική «cookie»

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπο πιο εύχρηστο και να τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

 

I. Τι είναι ένα cookie;

Τα «cookies» είναι ανιχνευτές που τοποθετούνται και διαβάζονται κατά τη διάρκεια της περιήγησης ενός ιστότοπου (web beacons, pixels κ.λπ.) και επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης (υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.)

Ο πρωταρχικός στόχος των cookies που χρησιμοποιούμε είναι να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, καλάθι αγορών κ.λπ.) και τα δεδομένα σύνδεσής σας (π.χ. διεύθυνση IP, γεωγραφική θέση, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, κ.λπ.) κατά την περιήγηση και κατά την επόμενη πρόσβαση.

 

II. Για πόσο διάστημα χρησιμοποιούνται τα cookies;

Εκτός από τα τεχνικά cookies που απαιτούνται για την περιήγηση στον ιστότοπο, τα cookies θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εάν συμφωνείτε. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αφού δείτε το banner που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με την εγγραφή των cookies στη συσκευή σας. Αυτή η συναίνεση ισχύει για περίοδο 13 μηνών.

 

III. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπο πιο εύχρηστο και να τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Τεχνικά cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγηση. Χωρίς αυτά, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, την προσαρμογή της παρουσίασης του ιστότοπου με σκοπό την προβολή προτιμήσεων για τη συσκευή σας (γλώσσα που χρησιμοποιείται, ανάλυση οθόνης), την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με ένα έντυπο που συμπληρώσατε στον ιστότοπο (εγγραφή ή σύνδεση στον λογαριασμό σας).

Στατιστικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων και της συχνότητας επισκέψεων και χρήσης για διάφορα στοιχεία του ιστότοπου (κεφαλίδες και περιεχόμενο επίσκεψης, λήψη, διάρκεια συνεδρίας).

Διαφημιστικά cookies: Αυτά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση διαφημίσεων ή για την αποστολή πληροφοριών που προσαρμόζονται στα κέντρα ενδιαφέροντός σας στον ιστότοπο ή εκτός του ιστότοπου όταν περιηγείστε στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση και για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Αυτά τα cookies εξαρτώνται κυρίως από τις διαφημιστικές εταιρείες και δεν ελέγχουμε τη χρήση τους.

Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αυτά τα cookies είναι πιθανόν να τοποθετηθούν στη συσκευή σας από τρίτους, ιδιαίτερα από ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιτρέπουν στους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παρακολουθούν την περιήγησή σας στον ιστότοπο, ειδικά όταν είστε συνδεδεμένοι στον δικό σας λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συσκευή σας (ανοικτή συνεδρία) κατά την περιήγηση στον ιστότοπο.

 

IV. Διαχείριση cookies: αποδοχή ή άρνηση

 

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σας ειδοποιεί για τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και να σας ζητάει να τα αποδεχτείτε ή όχι

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies κατά περίπτωση ή να τα απορρίψετε συστηματικά μία για πάντα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ρυθμίσεις είναι πιθανό να αλλάξουν τις συνθήκες πρόσβασης στις υπηρεσίες μας που απαιτούν τη χρήση cookies.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των cookies διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς να τροποποιείτε τις προτιμήσεις cookie.

 

Firefox

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

 • Κάντε κλικ στο κουμπί μενού και επιλέξτε «Επιλογές».
 • Επιλέξτε το πλαίσιο «Απόρρητο».
 • Επιλέξτε το μενού «Κανόνες αποθήκευσης» και στη συνέχεια «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό».
 • Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου «Αποδοχή cookies».
 • Όλες οι αλλαγές που έχετε κάνει θα αποθηκευτούν αυτόματα.

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και έπειτα στο «Επιλογές Internet».
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο» και, στη συνέχεια, στο «Ρυθμίσεις», μετακινήστε τον κέρσορα στην κορυφή για να αποκλείσετε όλα τα cookies ή στο κάτω μέρος για να επιτρέψετε όλα τα cookies και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

 • Επιλέξτε «Ρυθμίσεις».
 • Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε «Προβολή προηγμένων ρυθμίσεων».
 • Στην ενότητα «Απόρρητο», επιλέξτε «Ρυθμίσεις περιεχομένου».
 • Επιλέξτε «Απαγόρευση αποθήκευσης δεδομένων σε όλους τους ιστότοπους».
 • Επιλέξτε «OK».

 

Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

 • Κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις»> «Safari»> «Εμπιστευτικότητα»> «Cookies και δεδομένα ιστότοπου»
 • Στη συνέχεια, επιλέξτε «Πάντα αποκλεισμός».

 

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

V. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies/ανιχνευτές

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CNIL website: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

 

 

 

Χάρτης εμπιστευτικότητας

Η Expanscience συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστότοπου http://www.mustela.com.gr και των τοπικών προσαρμογών ή των προσαρμογών κινητών συσκευών.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες μας και τους πιθανούς πελάτες που έχουν συλλεχθεί μέσω του Ιστότοπου.

Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών στον Ιστότοπο με cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε την πολιτική cookies.

 

I. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και γιατί;

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, τον σκοπό και τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστότοπου, που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας και των χρηστών του ιστότοπου που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία Expanscience.

 

Τύπος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο τίτλος σας
Το όνομα και το επώνυμό σας
Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Ο αριθμός τηλεφώνου σας
Η ταχυδρομική σας διεύθυνση
Η κατάστασή σας
Η ημερομηνία γέννησής σας ή εκείνη των παιδιών σας

 

Σκοπός της επεξεργασίας

Η αποστολή εμπορικών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού μας δελτίου) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας

Απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα           

 

Νομική βάση για την επεξεργασία

Το νόμιμο συμφέρον μας, δηλαδή επωφελείστε από προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ελέγχεται και ότι, έχοντας επίγνωση της ευημερίας σας και του σεβασμού της ιδιωτικής σας ζωής, αυτός ο κίνδυνος δεν είναι ούτε υπερβολικός ούτε παρεμβατικός. Επίσης, θεσπίσαμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας εφαρμόζοντας κατάλληλες περιόδους διατήρησης και εξασφαλίζοντας τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας.

Εάν επιλέξετε να μην παράσχετε τα απαιτούμενα και απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους ζητήσαμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όταν απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το αναφέρουμε στα έντυπα με ένα κόκκινο αστέρι.

 

II. Ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε διάφορα τρίτα μέρη:

 • Παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά μας και ειδικότερα:
  • Παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης.
  • Παρόχους μάρκετινγκ και διαφημιστικές εταιρείες
  • Παρόχους που πραγματοποιούν έρευνες ικανοποίησης και ερωτηματολόγια.
    

Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση για τη διεκπεραίωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους παρέχονται αποκλειστικά με σκοπό να μας παράσχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία και για τη διατήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

III. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεν μεταφέρουμε κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

IV. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μετά από ορισμένη διάρκεια: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με δυνητικούς πελάτες: διαγράφονται τρία χρόνια μετά την τελευταία επαφή μαζί σας (για παράδειγμα, αίτηση για τεκμηρίωση ή κλικ σε μια υπερσύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Πέρα από αυτές τις περιόδους, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σε βάσεις δεδομένων (χωρίς να στείλουμε email marketing) για να καλύψουμε τις φορολογικές, λογιστικές και εταιρικές υποχρεώσεις μας (5 έως 10 χρόνια κατ’ ανώτατο όριο).   

               

V. Ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Έχουμε υιοθετήσει φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκτεταμένων τειχών προστασίας και κωδικών πρόσβασης για την ασφάλεια της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, περιορίζουμε την προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εργαζομένους που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τις πληροφορίες για να σας παρέχουν τις αιτηθείσες υπηρεσίες. Κάθε άτομο που έχει πρόσβαση καλύπτεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εκπαιδεύεται στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

VI. Τα δικαιώματά σας

Ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχετε διαφορετικά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και έκαστο εξ’ αυτών υπόκειται σε ορισμένους όρους σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των δεδομένων και τους ισχύοντες εθνικούς νόμους (στη Γαλλία, τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978 όπως τροποποιήθηκε).

 • Το δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε την επιβεβαίωσή μας για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες (παρόμοιες με εκείνες που παρέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αν μας ζητήσετε να σας στείλουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε και να επαληθεύετε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Μπορούμε να αρνηθούμε να σας παρέχουμε τέτοιες πληροφορίες, ιδίως όταν είναι πιθανό να περιέχουν ή να αποκαλύπτουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλου προσώπου ή να επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα άλλου προσώπου.
 • Το δικαίωμα της διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε μέτρα για τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αν είναι λανθασμένα ή ελλιπή (για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα λανθασμένο όνομα ή διεύθυνση).
 • Το δικαίωμα διαγραφής- δικαίωμα στη λήθη: Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει απλά να ζητήσετε τη διαγραφή ή κατάργηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν, για παράδειγμα, δεν έχουμε πλέον επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε τη χρήση ή η χρήση τους είναι πλέον παράνομη. Ωστόσο, δεν υπάρχει γενικό δικαίωμα διαγραφής και υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις, π.χ. όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να υπερασπιστούμε μια νομική ενέργεια ή για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
 • Έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να αποτρέψετε την επακόλουθη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αξιολογούμε αίτημα για διόρθωση ή ως εναλλακτική λύση στη διαγραφή. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για δικές σας ανάγκες σε διαφορετικές εταιρείες (οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για χωριστή επεξεργασία δεδομένων). Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει σε εμάς, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας και που για την εκτέλεση της σύμβασης διεκπεραιώνονται με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή ή εάν το ζητήσετε, θα μπορέσουμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλους ελεγκτές δεδομένων (όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό).
 • Το δικαίωμα της αντίθεσης: Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Expanscience. Ωστόσο, θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η επεξεργασία δικαιολογείται από επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν το χρειαζόμαστε για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών ενεργειών. Αν αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τέτοιους σκοπούς.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας: Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση.

 

VII. Γενικές πληροφορίες

Αυτή η πολιτική απορρήτου δύναται να ενημερώνεται περιοδικά. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [mypersonaldata@expanscience.com] ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Laboratoires Expanscience – 1 Place des Saisons – 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Πριν αξιολογήσουμε το αίτημά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να σας ταυτοποιήσουμε. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες και συνεπώς δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε, ενδέχεται να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας στην αξίωσή σας ή αν νομίζετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου προστασίας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα (http://www.dpa.gr/).

 

© Laboratoires Expanscience - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ιούλιος 2018.