Ο κύκλος ζωής των ᴨροϊόντων Mustela

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Προμήθεια ᴨρώτων υλών
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Σύλληψη ιδέας ᴨροϊόντος
 • cycle-production.png
  Παραγωγή
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Διανομή και εᴨικοινωνία
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Χρήση
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Τέλος διάρκειας ζωής
 • Προμήθεια πρώτων υλών

  Δίνουμε εξαιρετικά μεγάλη σημασία στις συνθήκες παραγωγής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε:

   

  -Προτιμάμε τις πρώτες ύλες που παράγονται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και στα δικαιώματα των ντόπιων πληθυσμών. Για παράδειγμα, στο Περού δίνουμε προτεραιότητα στα αβοκάντο που καλλιεργούνται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η καθιέρωση των παραγωγών: πράγματι, όταν δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν μια σταθερή ροή πωλήσεων των φρούτων που παράγουν, η μοναδική διέξοδος επιβίωσης γι' αυτούς είναι συχνά η μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα.

  -Συμπεριλαμβάνουμε κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης στις προσκλήσεις υποβολής προσφοράς μας και ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να συμμετέχουν στην προσπάθεια για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να ενεργούν με σεβασμό στα οικοσυστήματα και στους ντόπιους πληθυσμούς. Για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεών μας, διενεργούμε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους στις καλλιέργειες.

  -Από το Δεκέμβριο του 2011, τα Εργαστήρια Expanscience αποτελούν επίσημα μέλη της Ένωσης για το Ηθικό Βιο-εμπόριο (Union for Ethical BioTrade – UEBT), μιας διεθνούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ένωσης που προωθεί την εφαρμογή ηθικών πρακτικών προμήθειας για τα συστατικά που προέρχονται από τη βιοποικιλότητα. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενσωμάτωσή τους στην UEBT, τα Εργαστήρια Expanscience έπρεπε να αποδείξουν ότι πληρούν ένα πλήθος κριτηρίων: σεβασμός στη βιοποικιλότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην παραδοσιακή τεχνογνωσία, ηθική επιχειρηματική δραστηριότητα, δίκαιος καταμερισμός των εσόδων σε όλο το μήκος της αλυσίδας προμηθειών.

  - Έως το 2015, το 100% των προμηθευτών μας σε φυτικές πρώτες ύλες θα έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 • Σύλληψη ιδέας προϊόντος

  Από την επιλογή των συστατικών μέχρι την τελική συσκευασία τους, τα προϊόντα μας ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:

   

  -Δίνοντας ίση βαρύτητα στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα, επιλέγουμε κατά προτεραιότητα συστατικά φυσικής προέλευσης που λαμβάνονται από προσεκτικά διαλεγμένα φυτά. Σήμερα, τα προϊόντα φροντίδας της σειράς Mustela Bébé περιέχουν σε ποσοστό 92%, κατά μέσο όρο, συστατικά φυσικής προέλευσης.

  - Όταν η φύση δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει αυτά που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις που έχουμε ορίσει, καταφεύγουμε στη χρήση συνθετικών συστατικών, τα οποία στην πλειοψηφία τους εξάγονται μέσω διαδικασιών που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

  - Έχουμε καταργήσει τη χρήση ενός μεγάλου αριθμού συστατικών που θεωρούνται αμφιλεγόμενα ή έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον κι έτσι κανένα από τα προϊόντα φροντίδας της Mustela δεν περιέχει στη σύνθεσή του παραβένες, φθαλικές ενώσεις, φαινοξυαιθανόλη, αιθέρια έλαια, αιθυλική αλκοόλη, κ.λπ.

  -Για την αποφυγή της μόλυνσης των υδάτων έκπλυσης, όλα τα υγρά προϊόντα μπάνιου της εταιρείας μας είναι βιοαποικοδομήσιμα (πρότυπο ΟΟΣΑ 302B).

  -Δεσμευόμαστε ότι το 2015 το 100 % των νέων προϊόντων Mustela θα είναι οικολογικά σχεδιασμένα.


  Αναφορικά με τις συσκευασίες των προϊόντων μας, έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια προσπάθεια οικολογικής σχεδίασης που βασίζεται στην προσέγγιση «3 R» (reduce, reuse, recycle), δηλαδή στη μείωση της ρύπανσης, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και στην ανακύκλωση. Η προσέγγιση αυτή μεταφράζεται σε πολλαπλές δράσεις:

  - Μείωση της ρύπανσης

  Οι μη απαραίτητες εξωτερικές συσκευασίες και τα άχρηστα έντυπα οδηγιών των προϊόντων Mustela αφαιρέθηκαν, ενώ περιορίστηκε επίσης η χρήση ορισμένων πλαστικών υλικών συσκευασίας. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2012, η κατανάλωση πλαστικού της εταιρείας μας μειώθηκε κατά 22 τόνους και παράλληλα εξοικονομήθηκαν 78 τόνοι χαρτιού και χαρτονιού. Μέσα στο 2013 η εξοικονόμηση πλαστικού αναμένεται να αγγίζει τους 60 τόνους, ως αποτέλεσμα μιας νέας προσπάθειας μείωσης του αριθμού των φιαλιδίων.

  - Επαναχρησιμοποίηση των υλικών

  Για τα κουτιά και τα φυλλάδια των προϊόντων Mustela Bébé και Mustela Solaires χρησιμοποιούμε αποκλειστικά χαρτί και χαρτόνι που παράγονται από πρώτες ύλες δασών αειφόρου διαχείρισης, με πιστοποίηση FSC ή PEFC.

 • Παραγωγή

  Τα εργαστήρια Expanscience πολλαπλασιάζουν τις πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαδικασία παρασκευής των προϊόντων τους, αλλά και για την εξασφάλιση σε όλους όσους εργάζονται σε αυτά ευχάριστες και σωστές συνθήκες εργασίας:

   

  -Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις παραγωγής και Ε&Α της στο Epernon, ενώ είναι επίσης πιστοποιημένη κατά ISO 14001. Βασιζόμενο στην αρχή της διαρκούς βελτίωσης, αυτό το διεθνές σύστημα αποσκοπεί στον πλήρη έλεγχο και στον προοδευτικό περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιρειών.

  - Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες επενδύσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: διαχείριση αποβλήτων, περιορισμός της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, κ.λπ.

  -Η Expanscience επιδιώκει να βελτιώσει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τους συνεργάτες της. Γι' αυτόν το σκοπό οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.


  Εκτός από τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, τα Εργαστήρια Expanscience έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα έτη:


  - Η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει κατά 20 % τα απόβλητα και την κατανάλωση νερού και ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής και Έρευνας και Ανάπτυξής της στο Epernon στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2015, καθώς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των εργαστηρίων της στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2015 (δεν συμπεριλαμβάνονται οι θυγατρικές και οι εξωτερικοί συνεργάτες).

  - Έως το 2015, η Expanscience δεσμεύεται επίσης να υλοποιήσει σε ποσοστό 100% το πρόγραμμα «ποιότητα ζωής στο χώρο εργασίας»

 • Διανομή και επικοινωνία

  Η υπευθυνότητά μας δεν εξαντλείται στην παραγωγή των προϊόντων μας. Φροντίζουμε επίσης για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενέχει η διανομή τους: προετοιμάζουμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή τις παραγγελίες μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επιστροφές, τις συγχωνεύουμε και επιλέγουμε τους λιγότερο ρυπαίνοντες τρόπους μεταφοράς.


  Παράλληλα, επιδιώκουμε να επικοινωνούμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια:

  -Χρησιμοποιούμε κατά προτεραιότητα το δικτυακό μας τόπο για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας.

  -Λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των εργαλείων επικοινωνίας μας: για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε χαρτόνι το οποίο παράγεται από πρώτες ύλες δασών αειφόρου διαχείρισης, καθώς και ανακυκλωμένα ή/και ανακυκλώσιμα υλικά.

  -Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνιακή διαφάνεια σε ό,τι αφορά την επιλογή των συστατικών μας, στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, στις πεποιθήσεις και στις ενέργειές μας.

  -Οι εταίροι μας (επαγγελματίες του χώρου της υγείας, φοιτητές, τοπικές αρχές…) προσκαλούνται τακτικά στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

  -Τα Εργαστήρια Expanscience συνεργάζονται με διάφορες επιτροπές επιστημονικών εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη ενημερωτικών οδηγών που τους επιτρέπουν να μοιράζονται την τεχνογνωσία τους με τους ομοτίμους τους.

  -Διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο συναντήσεις με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων της Expanscience (εκπρόσωποι των ΜΚΟ, του επιχειρηματικού κόσμου, των καταναλωτών, των ασθενών…) και επιστημονικών εμπειρογνωμόνων.

  -Το 2009, τα Εργαστήρια Expanscience υιοθέτησαν τη Χάρτα Υπεύθυνης Επικοινωνίας της Ένωσης Διαφημιστών, σύμφωνα με την οποία δεσμεύονται να επικοινωνούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα με τους καταναλωτές, ενώ δεσμεύονται επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις επικοινωνιακές επιλογές τους.

 • Χρήση

  Τα προϊόντα μας είναι ειδικά μελετημένα ώστε να είναι πρακτικά στη χρήση τους, να δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση στο μωρό σας και να περιορίζουν τη σπατάλη:

  -Εφόσον είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε υλικά συσκευασίας που απελευθερώνουν ακριβείς δόσεις προϊόντος (φιαλίδια με αντλία, σωληνάρια με αντλία).

  -Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε επιτρέπουν τη βέλτιστη διατήρηση των προϊόντων φροντίδας μας κι έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας μέχρι τέλους, απολαμβάνοντας ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με αυτές που είχαν μόλις ανοίξατε για πρώτη φορά τη συσκευασία τους.

  -Για το μωρό σας δημιουργήσαμε το τζελ καθαρισμού 2 en 1 corps et cheveux που συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα και σας εξοικονομεί χώρο στο μπάνιο.

  -Επίσης, σας συνιστούμε να προτιμάτε τις μεγάλες συσκευασίες για να περιορίζεται η αλόγιστη χρήση υλικών συσκευασίας.

 • Τέλος διάρκειας ζωής

  Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προϊόντα μας να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον μετά το πέρας της χρήσης τους: κατά συνέπεια, όλες οι χάρτινες συσκευασίες Mustela και το 100 % των φιαλιδίων Mustela είναι ανακυκλώσιμα (εκτός από τα δείγματα και σύμφωνα με τα κριτήρια ανακυκλωσιμότητας που ισχύουν στη Γαλλία), ενώ όλα τα υγρά προϊόντα μπάνιου της εταιρείας μας είναι βιοαποικοδομήσιμα (πρότυπο ΟΟΣΑ 302B).

  Με το σωστό διαχωρισμό των απορριμάτων στο μπάνιο σας, συμβάλλετε κι εσείς με τη σειρά σας στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων Mustela: για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στις συμβουλές μας σχετικά με τις καλές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε στο μπάνιο μας!

Αποστολή