Ίδρυμα Mustela

Τελώντας υπό την αιγίδα του γαλλικού ιδρύματος Fondation de France, εγγυητή της ακεραιότητας και της διαφάνειας, το Ίδρυμα Mustela δραστηριοποιείται υπέρ της ανάπτυξης των παιδιών και της υποστήριξης των γονέων, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ίδρυμα Mustela συνεργάζεται με διάφορους επαγγελματίες από το χώρο της παιδικής υγείας: παιδοκόμους, μαίες, παιδίατρους, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους και φαρμακοποιούς. Βρίσκεται επίσης πλάι στο ευρύ κοινό μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στον τομέα της πρόληψης, αλλά και σε προγράμματα δράσης στη Γαλλία και διεθνώς.

Μέσω της προοδευτικής εφαρμογής τους καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Ιδρύματος Mustela οι δράσεις του εκπληρώνουν 3 κύριες αποστολές:

 

Fondation Mustela

Υποστήριξη της έρευνας μέσα από την παροχή επιχορηγήσεων για έρευνα και την απονομή βραβείων Έρευνας και Δράσης, καθώς και ενός βραβείου Μαιευτικής

 

Fondation Mustela

Προώθηση της εκπαίδευσης και της πρόληψης σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών μέσω της έκδοσης και της δωρεάν διανομής εντύπων, φυλλαδίων και πόστερ.
 

 

 

 

Fondation Mustela

Χρηματοδοτεί την υλοποίηση προγραμμάτων δράσης αναφορικά με τη «σωστή μεταχείριση των παιδιών» τόσο στη Γαλλία, μέσω της απονομής ενός χρηματικού επάθλου Κοινωνικής Παιδιατρικής (που απονέμεται επίσης στην Ιταλία), όσο και διεθνώς.

 

 

 

 

 

Αποστολή