Η εγγύηση των εργαστηρίων Expanscience

Tα Εργαστήρια φαρμακευτικής και κοσμετολογίας Expanscience είναι μια γαλλική ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο κύκλος εργασιών το 2016 ήταν 247.7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 54.3% προέρχεται από εξαγωγές, και απασχολεί 1.044 άτομα. 

Για περισσότερα από 60 χρόνια, η εταιρία έχει χτίσει ισχυρή διεθνή φήμη ως καινοτόμος και ως ο ειδικός για το δέρμα και την αρθρίτιδα. Τα προϊόντα της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και δυο ηγετικές μάρκες στην κατηγορία τους, το Piasclédine 300 και η Mustela, πωλούνται σε περισσότερες από 100 χώρες (90 μέσω αντιπροσωπών και 16 θυγατρικές). Tα  Εργαστήρια Expanscience επίσης αναπτύσσουν και πωλούν πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, στη Γαλλία και το εξωτερικό.

Η διατήρηση της υγείας των ανθρώπων - η ευκολία της κίνησης, η υγεία του δέρματος - ήταν πάντα στο επίκεντρο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της εταιρείας.

Η Laboratoires Expanscience, με γνώμονα την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας στο έργο τους για την πρόληψη, τη συμβουλευτική αλλά και την ενημέρωση των ανθρώπων, έχει αναπτύξει πολυάριθμες πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση των ασθενών, των καταναλωτών και την ανταλλαγή των εμπειριών τους.

Αυτή η αλυσίδα αξίας έχει εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές της εταιρείας - από την έρευνα έως την παραγωγή και τη διανομή. Η πρωτοποριακή έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στις λειτουργίες του φραγμού του δέρματος και στον χόνδρο, έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή 892 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλον τον κόσμο. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου βρίσκονται στο Epernon, σε μία τοποθεσία πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και είναι σχεδιασμένες ώστε να έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η δέσμευση της Expanscience να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα ποιότητας και να παράγει τα προϊόντα της στη Γαλλία είναι καίριας σημασίας για την επιρροή που έχει σε διεθνές επίπεδο.

Ολόκληρη η αλυσίδα είναι ενσωματωμένη στην εταιρία - από την έρευνα μέχρι την παραγωγή και τη διανομή.

Η πολιτική Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, η οποία υιοθετήθηκε πριν από 10 χρόνια, και αναγνωρίστηκε ως υποδειγματική από την αξιολόγηση AFAQ 26000 το 2013. 

Από το 2004, η Expanscience Laboratoires υιοθέτησε ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρόκειται για μία πολιτική σύμφωνα με την οποία οι πρώτες ύλες φυτικών υλών εξάγονται με τρόπους που δεν βλάπτουν τους αγρότες και τις χώρες που τις παράγουν και ακολουθείται μία πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στο σχεδιασμό των προϊόντων.

Τα Εργαστήρια Expanscience σε αριθμούς

  • Ημερομηνία δημιουργίας: 1950
  • Κύκλος εργασιών για το 2016: 274.7 εκατομμύρια ευρώ
  • Δίκτυο διανομής 90 χωρών
  • 16 θυγατρικές εταιρείες 
  • 1.044 εργαζόμενοι
  • 71 εκατομμύρια παραχθέντα προϊόντα το 2016

Αποστολή